Bon na 50 zł Autoszkoła Premium

 • kierowca z prawem jazdy kat. B, A i AM
200 zł lekarz orzecznik

(cena określona ustawowo)

 • kandydat na kierowcę kat. B, A i AM
200 zł lekarz orzecznik

(cena określona ustawowo)

 • kierowca zawodowy wykonujący przewóz osób i rzeczy (badanie wstępne / okresowe),
 • kandydat na kierowcę kat. C / C+E / D / D+E,
 • kierowca TAXI,
 • kierowca pojazdu uprzywilejowanego,
 • kierujący tramwajem,
 • instruktor nauki jazdy, egzaminator,
 • kandydat na instruktora nauki jazdy, egzaminatora
 • badanie jednaj osoby z dwóch podstaw prawnych, np. kandydata na kierowcę kat. C/C+E/D/D+E + badanie do kursu kwalifikacyjnego / badanie instruktora + kierowcy pojazdu uprzywilejowanego  / badanie kierowcy zawodowego + egzaminatora – jedno badanie – dwa orzeczenia – cena nie ulega zmianie!
150 zł
badanie psychologiczne

(cena określona ustawowo)
200 zł
lekarz orzecznik

(cena określona ustawowo)
 • kierujący skierowany przez starostę / policję (przekroczenie maksymalnej
  liczby punktów karnych, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, spowodowanie wypadku, w którym inna osoba poniosła śmierć lub została ranna),
 • osoba starająca się o przywrócenie uprawnień do kierowania
  pojazdami
150 zł
badanie
psychologiczne

(cena określona ustawowo)
200 zł
lekarz orzecznik
(cena określona ustawowo)
 • pracownicy kierujący pojazdami jazdy kat. B w celach służbowych (m.in. przedstawiciele handlowi)
150 zł
badanie
psychologiczne
200 zł
lekarz orzecznik
 • operatorzy wózków jezdniowych, widłowych i maszyn w ruchu oraz starający się o zdobycie uprawnień
150 zł
badanie
psychologiczne
200 zł
lekarz orzecznik
 • operatorzy sprzętu budowlanego (koparki, dźwigi, itp.)
150 zł
badanie
psychologiczne
200 zł
lekarz orzecznik
 • badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie
40 zł
(cena określona ustawowo)